Servis


GARANCIJSKA POPRAVILA IN REKLAMACIJSKI POSTOPKI

Z namenom, da bi vnaprej preprečili vse morebitne nesporazume in morebitno slabo voljo, v primerih, ko gre za reševanje garancijskih napak in reklamacijskih postopkov proizvodov, ki jih tržimo v okviru naše prodajne dejavnosti, vas seznanjamo s sledečimi informacijami: 
Garancijski rok za tiskalnike znaša 1 leto (razen v primerih podaljšanih garancij) in 3 mesece za potrošni material (kartuše in tonerji). Reklamacijske in garancijske postopke uveljavljate v našem servisnem centru. Ob predložitvi zahtevka za popravilo morate servisu predložiti sledeče dokumente:

  • Pravilno izpolnjen garancijski list (datum prodaje in žig prodajalca),
  • opis napake oziroma (če je možno) izpis.

Ob reklamaciji potrošnega materiala je potrebno predložiti dokument (dobavnica, račun), iz katerega je razviden datum nakupa.
Nedelujočo opremo lahko pošljete v naš servisni center in zraven obvezno priložite dokumente, iz katerih je razviden datum nakupa in opis napake. V primeru, da ob opremi ne bo potrebnih dokumentov, si pridržujemo pravico, da nepopravljeno opremo vrnemo pošiljatelju na njegove stroške. 
V primeru težav z opremo drugih proizvajalcev, ki jo tržimo v okviru naše prodajne dejavnosti (Apacer, MGE), prinesite oziroma pošljite izdelek v naš servisni center na Glonarjevi ulici 1. 
Servis ITS Intertrade d.o.o., Glonarjeva ulica 1, Ljubljana, ima izključno v te namene z dostavno službo Pošta Slovenije sklenjeno pogodbo o dostavi opreme v garancijskem roku na našo servisno lokacijo. ITS Intertrade d.o.o. je v primeru upravičenega garancijskega popravila plačnik stroškov transporta opreme. Dostavna služba je dosegljiva na tel. številki 080 14 00.
 Kot nosilec servisne dejavnosti se obvezujemo, da bomo vsa garancijska popravila izvajali v zakonitih zakonskih rokih. Zavedamo se namreč, da je kupec največje bogastvo in posledično temu želimo s kvalitetnimi servisnimi storitvami in podporo zagotoviti, da vsi proizvodi, ki jih zastopamo na slovenskem trgu, pridobijo oziroma obdržijo sloves zanesljivega in kvalitetnega izdelka.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV  

logo slika 2.png