Servis


 

Garancijska popravila in reklamacijski postopki 

Z namenom, da bi vnaprej preprečili vse morebitne nesporazume in vašo slabo voljo, v primerih, ko gre za reševanje garancijskih napak in reklamacijskih postopkov proizvodov, ki jih tržimo v okviru naše prodajne dejavnosti, vas seznanjamo s sledečimi informacijami: 

Garancijski rok za tiskalnike znaša 1 leto (razen v primerih podaljšanih garancij) in 3 mesece za potrošni materijal (kartuše in tonerji). Reklamacijske in garancijske postopke uveljavljate na zgoraj navedenih servisih. Ob predložitvi zahtevka za popravilo morate servisu predložiti sledeče dokumente: 
Pravilno izpolnjen garancijski list (datum prodaje in žig prodajalca) 
Opis napake oziroma (če je možno) izpis. 

Ob reklamaciji potrošnega materijala je potrebno predložiti dokument (dobavnica, račun), iz katerega je razviden datum nakupa (garancijski rok je tri mesece od dneva nakupa).

Nedelujočo opremo lahko pošljete na enega izmed zgoraj navedenih servisov in zraven obvezno priložite dokument, iz katerega je razviden datum nakupa in opis napake, če je to le mogoče. V primeru, da ob opremi ne bo zahtevanih dokumetov, si pridržujemo pravico, da nepopravljeno opremo vrnemo pošiljatelju na njegove stroške. 

V primeru težav z opremo drugih proizvajalcev, ki jo tržimo v okviru naše prodajne dejavnosti (Apacer, MGE), prinesite oziroma pošljite izdelek v naš servisni center na Vodnikovi cesti 165. 

Servis ITS Intertrade d.o.o., Vodnikova cesta 165, Ljubljana, ima izključno v te namene z dostavno službo GLS (General Logistics Systems Slovenija) sklenjeno pogodbo o dostavi opreme v garancijskem roku na našo servisno lokacijo. ITS Intertrade d.o.o. je v primeru upravičenega garancijskega popravila plačnik stroškov transporta opreme. Dostavna služba je dosegljiva med 8. in 17. uro na tel. številki 01/500 11 50 ali email info@gls-slovenia.com  
 
Kot nosilec servisne dejavnosti se obvezujemo, da bomo vsa garancijska popravila izvajali v zakonitih zakonskih rokih. Zavedamo se namreč, da je kupec največje bogastvo in posledično temu želimo s kvalitetnimi servisnimi storitvami in podporo zagotoviti, da vsi proizvodi, ki jih zastopamo na slovenskem trgu, pridobijo oziroma obdržijo sloves zanesljivega in kvalitetnega izdelka. 
 
Vitoslav Molan 

direktor