Elektroinstalacije


Napeljava za razsvetljavo in moč je osnovni gradnik sodobnih bivalnih in poslovnih objektov, ki nam omogoča normalno življenje in poslovanje. Omenjene napeljave vključujejo tako razvod vodnikov za dovod elektrike do posameznih porabniških mest kot pripravo priključkov na elektroinštalacijsko omrežje.

Izvajamo:

  • svetovanje pri izdelavi elektro projektov
  • projektiranje vseh vrst jakotočnih sistemov
  • instalacije splošne, zunanje ter varnostne razsvetljave
  • strelovodne instalacije
  • instalacije medicinske opreme
  • vse instalacije v EX izvedbah, 
  • instalacije medicinskih reflektorjev ter ostalih svetilnih teles
  • izdelava in implementacija vseh tipov stikalnih blokov

 

Pri izvedbi sodelujemo z mnogimi priznanimi domačimi in tujimi dobavitelji opreme.