CENIK SERVISNIH STORITEV

POSTAVKE OPIS STORITVE NALOG / ENOTA (kos) CENA €
Diagnostika Minimalno testiranje in ugotavljanje napak na izdelkih ali neupravičena reklamacija 1 15
Diagnostika (SBD) Prednostni pregled opreme - minimalno testiranje in ugotavljanje napak na izdelkih (SBD-same business day) 1 30
Servisna ura Servisna strojno – tehnična dela (delovne postaje) 1 36
Strokovna ura I Strojno – tehnična dela (prenosniki) 1 48
Strokovna ura II Strojno – tehnična dela (strežniki) 1 79

TEREN (Slovenija) OPIS STORITVE ENOTA CENA €
POT I Obisk serviserja na področju mesta Ljubljane 1 36
POT II Obisk serviserja izven Ljubljane - potni stroški se obračunajo po dejansko prevoženih kilometrih 1 km 0,60

V PRIMERU ZAHTEVKA ZA PREDNOSTNI PREGLED OPREME, SE USTREZNEMU NORMATIVU V CENIKU PRIŠTEJE ŠE URA PREDNOSTNEGA PREGLEDA OPREME.


Izposoja nadomestne opreme za čas popravila:

 

  • Notesnik - cena: 5 €/dan

  • Laserski tiskalnik - cena: 4 €/dan + 0,02 €/natisnjena stran


Popravilo opreme v garancijski dobi

Spoštovani,

hitro reševanje reklamacij je ključno za dobre odnose med prodajalcem in kupcem. Da bi to lahko omogočili, od Vas potrebujemo:

  • GARANCIJSKI LIST - pravilno izpolnjen (podatki o lastniku in aparatu..., 18. člen ZVPot.)

  • DOBAVNICO/RAČUN - dokument, ki izkazuje istovetnost blaga s serijsko št. (če jo izdelek ima)

  • OPIS NAPAKE - podroben opis napake (opisi kot so: “Ne dela.”, “Mrtev.”, so splošni in podaljšajo čas diagnostike in s tem čas popravila)

  • USTREZNO EMBALAŽO - antistatična, originalna,...

Pred zamenjavo blaga si pridržujemo pravico predhodnega testiranja v času za garancijska popravila, v skladu z 20. členom ZVPot. V primeru neupravičene reklamacije Vam bomo zaračunali stroške pregleda opreme.

Hvala za razumevanje,

v Ljubljani, dne 14.11.2018

Robi Zupan, vodja servisa